بین کابینتی

شرکت پرتوپلاس تولید کننده تایل های بین کابینتی کامپوزیت آلومنیوم پشت چسب دار.این تایل ها قابل شست وشو و امکان استفاده در سرویس بهداشتی وحمام. تایل ها ضدر رنگ با ضخامت شیش میلیمتر ،قابل برش و امکان استفاده در سطوح مختلف

کار اجرایی بین کابینتی
کار اجرایی بین کابینتی
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T2
 • قیمت هر پنل 30در 30 :94 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.316.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D31
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.023.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D28
 • قیمت هر پنل 30در 30 :113 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.243.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D25
 • قیمت هر پنل 30در 30 :102.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.122.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D25
 • قیمت هر پنل 30در 30 :102.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.122.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T5
 • قیمت هر پنل 30در 30 :98 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.372.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D28
 • قیمت هر پنل 30در 30 :70 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.430.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T3
 • قیمت هر پنل 30در 30 :94000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.316.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T4
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.302.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:P24
 • قیمت هر پنل 30در 30 :84.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:924.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:P30
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T2
 • قیمت هر پنل 30در 30 :94.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.316.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D66
 • قیمت هر پنل 30در 30 :88 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:968.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:
 • قیمت هر پنل 30در 30 :70 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:840 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:P17
 • قیمت هر پنل 30در 30 :90.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:990.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D62
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D60
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D32
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.023.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D69
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D29
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.023.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D73
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه

مشاهده طرح های بیشتر بین کابینتی

برای مشاهده طرح های بیشتر بین کابینتی بر روی عکس زیر کلیک کنید

چرا همین الان نمی خرید؟