بین کابینتی

شرکت پرتوپلاس تولید کننده تایل های بین کابینتی کامپوزیت آلومنیوم پشت چسب دار.این تایل ها قابل شست وشو و امکان استفاده در سرویس بهداشتی وحمام را دارد. تایل ها ضدر رنگ با ضخامت شیش میلیمتر ،قابل برش و امکان استفاده در سطوح مختلف را دارد

کار اجرایی بین کابینتی
کار اجرایی بین کابینتی

قیمت تایل بین کابینتی

نحوه محاسبه قیمت تایل های بین کابینتی بر اساس پنل های 30 در 30 می باشد وهر 11 تا پنل 30 در 30 یک متر مربع محاسبه می شود وقیمت هرپنل بستگی به طرح و رنگ های که در آن استفاده شده متفاوت می باشد مثلا پنل های که رنگ طلایی در آن استفاده شده قیمتش بیشتر می باشد در زیر قیمت تایل ها و طرح های و یژگی هر طرح درج شده است برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوره شرکت از طریق شماره 09211263257 در ارتباط باشید

ویژگی های فنی بین کابینتی

 • اندازه پنل ها 30در30
 • جنس محصول کامپوزیت آلومنیوم
 • قابل شستشو می باشد
 • ضد زنگ
 • ضمانت دارد
 • پشت تایل ها چسب دار می باشد
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T2
 • قیمت هر پنل 30در 30 :94 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.316.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D31
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.023.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D28
 • قیمت هر پنل 30در 30 :113 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.243.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D25
 • قیمت هر پنل 30در 30 :102.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.122.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D25
 • قیمت هر پنل 30در 30 :102.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.122.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T5
 • قیمت هر پنل 30در 30 :98 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.372.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D28
 • قیمت هر پنل 30در 30 :70 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.430.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T3
 • قیمت هر پنل 30در 30 :94000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.316.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T4
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.302.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:P24
 • قیمت هر پنل 30در 30 :84.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:924.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:P30
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:T2
 • قیمت هر پنل 30در 30 :94.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.316.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D66
 • قیمت هر پنل 30در 30 :88 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:968.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:
 • قیمت هر پنل 30در 30 :70 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:840 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:P17
 • قیمت هر پنل 30در 30 :90.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:990.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D62
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D60
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D32
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.023.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D69
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D29
 • قیمت هر پنل 30در 30 :93.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:1.023.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه
بین کابینتی
ابعاد این طرح 30*30
 • مدل:D73
 • قیمت هر پنل 30در 30 :87.000 هزار تومان
 • قیمت یک متر مربع:957.000 هزار تومان
 • ویژگی ها:قابل شستشو
 • ضمانت دارد
 • قابل تولید در ابعاد دلخواه

مشاهده طرح های بیشتر بین کابینتی

برای مشاهده طرح های بیشتر بین کابینتی بر روی عکس زیر کلیک کنید

چرا همین الان نمی خرید؟