دکوراسیون داروخانه و مطب

شرکت پرتوپلاس تولید کننده وسایل دکوراسیون داخلی مطب،داروخانه و بیمارستان ها همچنین اجرای پروژه های آن از صفر تا صد در همه ی شهرهای کشور

داروخانه راهنمایی برای معماری و طراحی داخلی داروخانه
ساختار

فضاهای مشخص شده برای هر بخش به گونه ای طراحی می شوند که کارکنان و مشتریان جداگانه اما همزمان بتوانند از آن استفاده کنند

نورپردازی

استفاده از روشنایی مناسب و طبیعی با استفاده از پنجره ها و روکش های نوری

رنگ

استفاده از رنگ های نرم، آرام و آشنایی مانند آبی، سفید و خاکستری در فضاها

دکور

دکوراسیون های ساده به همراه گیاهان آویزان و طبیعی برای فضای احساسی مناسب

دسترسی

دسترسی آسان به فضاهای مختلف برای کارمندان و همچنین امکان دسترسی آسان برای معلولین

بهداشت و سلامت

تهویه مناسب با فیلتر هوا برای جلوگیری از انتقال بیماری و همچنین پوشش کاشی یا سرامیک برای تمیز کردن آسان فضاها

جداسازی

فضاهای مجزا برای بخش دارو ، بخش تجویز پزشکی و

با دقت در این جنبه ها، قطعا می توانید طراحی داخلی و معماری مناسبی برای یک داروخانه خلق کنید که هم برای مشتریان و هم برای کارکنان راحت و به گونه ای حرفه ای باشد
دکوراسیون داروخانه و مطب

طرح های قفسه بندی مطب و داروخانه

دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه
دکوراسیون داروخانه