تایل معرق مولتی استایل طلایی

شرکت پرتوپلاس تولید کننده تایل معرق مولتی استایل طلایی و نفره ای در ضخامت یک میل همچنین حتما ورق دوغی پشتش دومیل استفاده بشود این تایل در دو مدل داخل بازار موجود می باشد.نوع پررنگ این تایل ها نوع درج دو هست ونوع درج یک به رنگ طلایی تولید می شود ویژگی این تایل ها عبور نور زیاد از خود می باشد

طرح های تایل معرق مولتی استایل

طرح های تایل معرق مولتی استایل

کارهای اجرایی تایل معرق مولتی استایل طلایی

کارهای اجرایی تایل های مولتی استایل طلایی
کارهای اجرایی تایل های مولتی استایل طلایی
کارهای اجرایی تایل های مولتی استایل طلایی
کارهای اجرایی تایل های مولتی استایل طلایی

چرا همین الان نمی خرید؟